Van het bestuur

Afgelopen JALV is er een werkgroep op verzoek van de leden gevormd. De werkgroep onderzoekt welke (strategische) knelpunten de leden van de vereniging ervaren en zal hierover in gesprek gaan met de leden om mogelijke oplossingsrichtingen te presenteren in een BALV in maart 2019.

Indien u vragen of suggesties heeft over de opdracht, stelt u ze gerust aan de leden van de werkgroep (Ly Le, Paul Verduyn Lunel en Bart Klijn) en/of de bestuursleden.