Gewenst of Ongewenst en Ouderbijeenkomst op 25 januari

Dubbel Zes hecht grote waarde aan een sociaal veilige omgeving. Daarom probeert de vereniging via diverse activiteiten de bewustwording en het gesprek te stimuleren omtrent gewenste en ongewenste gedragingen. Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. 

Op vrijdag 25 januari 2019 van 18.00 tot 18.45 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats voor ouders en verzorgers van de jeugdleden. Tijdens deze bijeenkomst willen we informatie verstrekken over het belang van een sociaal veilige omgeving en de acties die Dubbel Zes hiervoor preventief neemt. 

Klik HIER voor het protocol, de gedragsregels en de rol en taken van de Vertrouwenscontactpersoon van Dubbel ZesMocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.

Hartelijke groet,
Petra en Amande