Informatiebijeenkomst vertrouwenscontactpersonen

Op vrijdag 25 januari vond een preventieve informatiebijeenkomst plaats voor ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Met als doel om het belang van een sociaal veilige omgeving bespreekbaar te maken en te informeren over de acties die Dubbel Zes hiervoor neemt.

Tijdens deze avond waren leden van het bestuur, de jeugd technische commissie (JTC) en de vertrouwenscontactenpersonen (VCP) vertegenwoordigd 

Ongewenst gedrag is een maatschappelijk thema, dat met regelmaat in het nieuws komt. Het kan dan gaan over pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. Dubbel Zes ziet het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag als groot belang voor de sociale veiligheid binnen de vereniging. 

Tijdens de avond is de rol van de VCP besproken en is gesproken over de verschillende voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten die omtrent dit thema worden georganiseerd. Daarnaast is er gesproken over manieren om dit thema bij leden en kader op het netvlies te houden.  

Voor een uitgebreide omschrijving van de taken van de VCP en voor overige documenten waarin het bestuur gemaakte afspraken binnen de vereniging heeft vastgelegd,verwijzen we naar het protocol voorkomen van misstanden binnen de vereniging.

Wij danken graag alle aanwezigen voor hun komst. Bij vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ondergetekenden.  

 

Amande en Petra
Vertrouwenscontactpersonen