Van de voorzitter

Vorige week vrijdag organiseerden de Vertrouwens Contactpersonen (VCP) van Dubbel Zes, Petra en Amande, een informatiebijeenkomst voor ouders over (on-)gewenste omgangsvormen binnen onze club. Uiteraard was ik van de partij.

Afgelopen weken was er opnieuw een nare misbruikzaak in de sport in het nieuws, in dit geval de atletiekwereld. Helaas lezen we te vaak over dit soort incidenten, ook buiten de sport. De slachtoffers zitten vrijwel altijd in een ondergeschikte en/of afhankelijke verhouding tot de dader. Ook de rol van sportverenigingen die incidenten nog wel eens onder de mat neigen te vegen, spelen een weinig constructieve rol. Het rapport van onderzoekscommissie De Vries dat eind 2017 werd gepresenteerd, geeft een soms onthutsend beeld, maar bevat ook veel heel goede aanbevelingen. In het verlengde daarvan was er onlangs gelukkig ook goed nieuws te melden. De zwarte lijst waarop daders komen te staan, lijkt er dit jaar definitief te komen, zodat ´clubhoppen´ door daders kan worden voorkomen.

Ook onze vereniging heeft een aantal jaren geleden zo´n nare kwestie aan de hand gehad. ´Dit mag nooit meer gebeuren´ was toen het uitgangspunt. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het toenmalige bestuur, dat indertijd adequaat optrad, heeft direct aanvang gemaakt met het formuleren van een gedragsprotocol en het hanteren van VOG´s (Verklaring omtrent gedrag) en zij hebben veel aandacht besteed aan de implementatie binnen de vereniging. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het geen papieren exercitie wordt. Het bestuur kan dat niet alleen. Een actieve VCP is belangrijk. Zij zorgen ervoor dat het onderwerp op de agenda blijft bij de diverse commissies en bij de trainers. Maar het belangrijkst zijn de leden. Het is duidelijk dat als één ding werkt, dan zijn dat de 2 B’s: bewustwording en bespreekbaar houden.

Juist de dingen met elkaar bespreken of een ander aanspreken op afspraken, is het krachtigste wapen tegen ongewenst gedrag. En dat betreft ook pesten, discriminatie, seksisme en geweld. Bovendien maakt het bespreekbaar houden hiervan dat een vereniging leuker, omdat het gevoel van veiligheid toeneemt. En dat moet het doel zijn, een veilig sportklimaat!

De VCP ziet er ook op toe dat er jaarlijks door de (jeugd-)teams met elkaar over de onderlinge omgang wordt gesproken en dat er afspraken met elkaar worden gemaakt. Zowel de trainers als de ouders kunnen de teams helpen om die afspraken na te komen. Daarom was die bijeenkomst met ouders zo goed. Dank aan de ouders die aanwezig waren!

Uiteraard kan een ieder altijd met vragen bij het bestuur of onze VCP terecht. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht als je iemand in vertrouwen wil spreken. Raadpleeg voor meer informatie de pagina met beleidsdocumenten op onze site.