3+2=1

Zo die kan lekker rekenen zal je wellicht denken... Het gaat hier ook niet zozeer om het rekenen maar wel om het óp elkaar kunnen rekenen. En in dat geval 3+2=1. Door een gunstig zaalschema spelen Dubbel Zes 2 en 3 vaak na elkaar en dat blijkt geen overbodige luxe.

Je hoeft geen Pabo te hebben gedaan om in te zien dat we niet erg ruim in de (senioren)leden zitten. Bijna wekelijks hebben we elkaar hard nodig en spelen velen zelfs 1,5 of 2 wedstrijden achter elkaar. Wegens (langdurige) blessures, ziekte, werk, familieweekendjes of anderszins komen we bijna wekelijks spelers te kort. Gelukkig is het tot nu toe geen probleem geweest en helpen we elkaar waar mogelijk. En eigenlijk voelen we ons inmiddels best 1 groot team. 

De gezamenlijke, vrijwillige, training is drukker bezocht dan ooit, dat zegt ook wel wat. Uiteraard komt dat door de leuke opzet onder de bezielende leiding van Robert maar bovenal ook omdat we het gewoon gezellig hebben met elkaar. Het blijkt ook eens te meer een echte familiesport te zijn. Regelmatig hebben we een soort van ouder/kind wedstrijd. Mama Kyra die bijna wekelijks met Joshi en soms ook met Jamey in een vak staat, of Zweitze wiens dochter Elena ons wel eens uit de brand helpt. En dan hebben we nog Anne-Mieke en Sandra, vorige week zelfs samen in het tweede te bewonderen!

Hartstikke leuk natuurlijk maar niet echt gezond voor de vereniging... 

Het baart me dan ook wel zorgen voor de toekomst, hebben we volgend jaar nog wel drie teams of moeten we zelfs al terug naar twee? Iets om eens goed over na te denken en te bespreken wat we nog voor opties hebben of aan kunnen boren.

Als kleine vereniging hebben we alles behoorlijk goed voor elkaar; we beschikken over een prachtige accommodatie, een frisse kantine, fraai sanitair, een professionele keuken, een gezellige bar, een behoorlijk aantal vrijwilligers, de mooiste sportdouches van Den Haag, een zeer actieve commissie voor de jeugd, een stevig bestuur, extra sportfaciliteiten buiten het korfbal om, gezellige mee-eetavonden en ga zo maar door. Maar om een vereniging te blijven heb je wel voldoende leden nodig... Dus kom woensdagavond naar de kantine en praat en denk mee over de toekomst van ons fijne cluppie!

Rest mij alle invallers uit 2, de A en B nogmaals te bedanken voor jullie inzet en gezelligheid, zonder jullie geen wedstrijd. En een groot dankjewel aan onze captain Kyra die er maar mooi elke week weer voor zorgt dat 2 en 3 compleet in het veld staan, chapeau meid!!

Groetjes Ilonka