Dubbel Zes en Futura starten intensieve samenwerking

Het kenmerk van een teamsport is dat de beste resultaten worden bereikt wanneer je samenwerkt met een gemeenschappelijk doel. Enerzijds kan dit zijn om de winst te behalen, anderzijds kan dit betrekking hebben op het plezier in de sport. 

Futura heeft in de najaarsvergadering van 2017 met de leden gesproken over de toekomst van Futura en daar is uitgesproken dat zij het doel voor ogen hebben om zoveel mogelijk mensen op onze accommodatie van korfbal te laten genieten. Daarbij is de wens uitgesproken om dit zo mogelijk samen met een andere vereniging, bij voorkeur Dubbel Zes, te doen.

Op onze buitengewone ledenvergadering van afgelopen week stond ook de toekomst van Dubbel Zes op de agenda. De werkgroep heeft de bevindingen van haar verkennende gesprekken met enkele groepen binnen de vereniging en met het bestuur van Futura en de uitkomsten van de enquête gepresenteerd. De leden hebben in de vergadering ingestemd met het voorstel van de werkgroep om een intensief en zorgvuldig traject van steeds verder gaande samenwerking met Futura in te gaan, dat kan resulteren in een definitief samengaan.

In het laatste gesprek tussen de werkgroep en bestuursleden van Dubbel Zes en Futura hebben beide verenigingen al een gezamenlijke doelstelling neergelegd, te weten:

Ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen korfbal gaan en blijven spelen op het Stokroosveld.

Daarbij komt nu dus de opdracht van de ledenvergaderingen van beide verenigingen om het samenwerkingstraject op te starten. Het bestuur heeft voor dit vervolgtraject wederom de steun van de werkgroep.

Voor de korte termijn is afgesproken dat na het zaalseizoen het tweede team van Futura en ons eerste team eenmaal per week onder leiding van de trainers van beide teams gaan trainen. Binnen beide selecties is dit enthousiast ontvangen. Binnenkort wordt ook in samenwerking met de bond gekeken of er mogelijkheden bestaan om al volgend seizoen met combinatieteams van de selecties deel te nemen aan de competitie. Verder wordt er een aanvang gemaakt om de samenwerking op enkele punten op te starten. Denk aan onder meer gezamenlijke activiteiten en trainingen voor de jeugd.

Voor de lange termijn gaan de besturen van beide verenigingen met elkaar in gesprek om het samenwerkingstraject vorm te geven en op te starten. Zoals gezegd, ligt daarbij de nadruk op een zorgvuldige opbouw van de samenwerking waarbij een mogelijke fusie het eindstation is. Maandag 4 maart a.s. staat het eerste gesprek op de agenda.

De leden van beide verenigingen worden zo optimaal mogelijk met betrekking tot de voortgang geïnformeerd. We hebben afgesproken om hierin ook samen op te trekken zodat een ieder tegelijk op dezelfde wijze wordt geïnformeerd.

Mocht je vragen hebben dan kan je je uiteraard altijd wenden tot één van de werkgroep- of bestuursleden. Je kunt ook je vraag stellen via de mail: werkgroep@dubbelzes.net of bestuur@dubbelzes.net.

 

Het bestuur van Dubbel Zes