Combinatievereniging: wat betekent dat?

In het stuk ‘Contouren samengaan Dubbel Zes en Futura’ van een paar weken geleden hebben beide verenigingen uitgelegd waar op bestuurlijk vlak de komende periode aan wordt gewerkt. Maar wat betekent deze samenwerking op korte termijn? Hoe zien de teams er volgend seizoen uit? 

Op welk veld of in welke zaal spelen we volgend jaar? En worden de jeugdteams ook samengevoegd? Hierbij duidelijkheid voor volgend seizoen.

In de F- t/m C-jeugd verandert er volgend jaar niets. De jeugdteams van Dubbel Zes en Futura worden door de jeugdcommissies van hun eigen vereniging samengesteld en de teams spelen hun thuiswedstrijden op hun eigen veld en in de zaal zoals ze dat gewend zijn. Volgend seizoen worden voor deze teams wel vaker gezamenlijke trainingen en activiteiten georganiseerd. Ook wordt er onderzocht of het mogelijk en/of wenselijk is dat teams van de verschillende verenigingen op hetzelfde tijdsstip (en evt. in dezelfde zaal) gaan trainen.

Bij de senioren en de B-jeugd verandert er wel wat. Eind maart hebben beide verenigingen bij het KNKV aangegeven dat ze bij de senioren verder willen in combinatieteams. Dat betekent dat in alle seniorenteams spelers van zowel Dubbel Zes als Futura mogen spelen. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen alleen in de wedstrijdsport daadwerkelijk combinatieteams te maken.

Een eis van de bond is dat in de wedstrijdsport (waarin Futura 1, 2 en 3 en Dubbel Zes 1 uitkomen) er maar 1 standaardteam wordt ingeschreven. Er is voor gekozen om Dubbel Zes 1 terug te trekken uit de standaardcompetitie omdat Futura 1 op een hoger niveau speelt. Er zal onder de naam Futura/Dubbel Zes 1, 2 en 3 worden gespeeld en zij zullen in het paars-witte tenue van Futura spelen. De thuiswedstrijden worden gespeeld op één van beide velden; er wordt nog besproken hoe dit vorm krijgt. In de zaal wordt gespeeld én getraind in sporthal Zuidhaghe.

Op dit moment trainen Futura 1 en 2 en Dubbel Zes 1 al samen en komend seizoen worden beide selecties samengevoegd. De technische commissie van Dubbel Zes en Futura stellen gezamenlijk met de trainers van de selectie de nieuwe teams samen.

In de breedtesport verandert er minder. De teams blijven spelen in hun huidige tenue en samenstelling. In de veldcompetitie spelen ze op hun eigen veld en in de zaal in sporthal Houtrust. Verder worden de huidige teams van Dubbel Zes aangeduid als Dubbel Zes/Futura en die van Futura als Futura/Dubbel Zes (waarbij het huidige Dubbel Zes 2 en 3 en Futura 4 in een nog te bepalen volgorde de nummers 4, 5 en 6 krijgen).

De B-jeugd gaat volgend seizoen ook in combinatieteams spelen. Dit omdat beide verenigingen de teams niet gevuld kregen en elkaar goed konden aanvullen. Er komen twee B-teams die zijn samengesteld uit jeugdleden van Dubbel Zes en Futura. Afgelopen week hebben de jeugdcommissies van beide verenigingen de teamindeling bekend gemaakt. Beide teams spelen hun wedstrijden in het oranje-zwarte tenue van Dubbel Zes en zij spelen hun thuiswedstrijden op één van beide velden. De B-teams spelen en trainen in de zaal in sporthal Gaslaan (en Houtrust).

Wij hopen hiermee vooralsnog voldoende duidelijkheid voor het volgende seizoen te hebben gebracht. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kan je altijd bij één van de leden van het bestuur of van Technische of Jeugdtechnische commissie terecht.

Namens het bestuur en (Jeugd-)technische commissie van Dubbel Zes en Futura,
Robert