Van de voorzitter

Afgelopen woensdag waren er 19 Dubbel Zessers aanwezig bij de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA). Instructeur Niels Vrolijk vertelde over de effecten van het gebruik van alcohol en de richtlijnen bij het schenken ervan.

Het geven van de instructie was noodzakelijk, omdat het bestand vrijwilligers met IVA enigszins gedateerd raakte en als sportvereniging zijn we verplicht dat er voldoende vrijwilligers zijn die de instructie hebben gevolgd. Er moet een barvrijwilliger met IVA aanwezig zijn op de momenten dat er alcohol kan worden geschonken en Dubbel Zes heeft geen specifieke schenktijden voor het schenken van zwak alcoholische dranken.

Bovendien neemt het aantal controles van gemeentelijke handhaving en politie op onze horeca-activiteiten en het schenken van alcohol in het bijzonder toe. Dit leverde me een enkele keer de vraag op of ‘ze niks beters te doen hadden?’. En hoewel die controles ongemakkelijk zijn en altijd slecht uitkomen, kan ik mij in die kritiek niet vinden. We zijn een sportvereniging, een rechtspersoon, die in haar kantine alcohol schenkt. Dat betekent simpelweg dat we aan een aantal spelregels moeten voldoen. Wij nemen bovendien onze verantwoordelijkheid voor het ontmoedigen van roken en het verbieden van alcohol aan jeugd jonger dan 18 jaar bijzonder serieus. In dat geval kan het niet moeilijk zijn om die spelregels binnen de vereniging goed te hebben georganiseerd.

In dat opzicht hebben we onze zaken goed op orde. De vereiste papieren zijn aanwezig en in de kantine beschikbaar, leidinggevenden zijn benoemd, richtlijnen hangen zichtbaar bij de bar en er is een kantine- en een bestuursreglement. En nu is ook het bestand IVA-gekwalificeerden flink aangevuld.

Maar …. natuurlijk is er een ‘maar’. We mogen ook van de gemeente én de controlerende instanties verwachten dat zij situaties op hun merites kunnen beoordelen. Een sportkantine is nu eenmaal meer dan een bar waar alcohol wordt verkocht. Primair zijn wij gericht op sporten en secundair op de ontspanning buiten het sporten. Veelal wordt in het clubhuis verzameld voor een sportactiviteit en maken sporters zich klaar voor hun activiteit of pakken zij weer in. Ook wordt er doordeweeks regelmatig overlegd. Bij de laatste drie controles werd er gesport en/of overlegd en werd er geen druppel geschonken. De laatste keer maakten enkele tientallen sporters zich op voor hun training (2 KombiFit-groepen en de selectie) en maakte de stuurgroep zich op voor een overleg. Op dat moment was er nog geen kop koffie verkocht.

Sportverenigingen, Dubbel Zes ook, hebben een maatschappelijke functie. Het belang van sport voor de volksgezondheid en de prominente rol van sportverenigingen daarin wordt door de overheid (landelijk én gemeentelijk) onomwonden erkend. Bovendien hebben sportverenigingen een heel belangrijke rol in de samenhang en de samenhorigheid in de samenleving. Op alle niveaus stimuleert en investeert de overheid, dus ook de gemeente Den Haag, sportverenigingen om haar maatschappelijke rol op te pakken.

Tegelijk ervaren sportverenigingen in toenemende mate dat het ‘klassieke verenigingsleven’ afneemt en vrijwilligers moeilijker te vinden zijn. Dat draagt eraan bij dat Dubbel Zes van maandag tot en met donderdag geen vaste beheerders achter de bar heeft. Simpelweg omdat er dan wordt gesport en er niet tot nauwelijks van de barfaciliteiten, waarschijnlijk niet anders dan koffie of fris, gebruik wordt gemaakt. We zullen ons echter maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat er altijd een IVA-gekwalificeerde vrijwilliger aanwezig is.

Als sportvereniging pakken wij dus onze maatschappelijke rol én werken we hard om aan onze verantwoordelijkheid bij het schenken van alcohol te voldoen, maar kan het lastig zijn om op elk moment volledig binnen de lijntjes te lopen en zijn we blij dat er misschien wél een gekwalificeerde vrijwilliger op het veld staat en niet achter de bar.

Robert Lintjes