Leden, ouders en betrokkenen geven steun en ideeën nieuwe vereniging

Labels: Fusie

Eind vorig jaar stuurde de werkgroep Club van de Toekomst tweemaal een enquête toe over JOUW IDEALE VERENIGING: eentje voor volwassenen en eentje voor de jeugd. Veel mensen namen de tijd de vragenlijst in te vullen. 113 reacties van de volwassenen en 19 van de jeugd. 

Daar zijn de Stuurgroep en de werkgroepen enorm mee geholpen. Omdat het aantal jeugdleden dat meedeed vrij laag is, kunnen we hier niet echt conclusies aan verbinden. We zullen het komende half jaar op een andere manier nog met hen praten over hun wensen voor de ideale korfbalvereniging. 

Uitkomsten
Doel van de enquête was een idee te krijgen van wat er leeft onder de leden en betrokkenen, als het gaat om de nieuwe korfbalvereniging. We peilden wat men graag wil behouden, wat er bij moet komen/beter kan en wat men belangrijk vindt.

  • Hieronder een korte impressie van de resultaten en uitkomsten: 
  • de hoge respons! 132 ingevulde enquêtes zegt ons dat de betrokkenheid groot is
  • veel steun en positieve aanmoediging voor het ingeslagen pad van de fusie
  • ook een paar aarzelende reacties, of afwijzend: “van mij had het niet gehoeven”
  • familiegevoel wordt door de meerderheid het meest belangrijke kenmerk gevonden
  • men is best tevreden over het kantine-aanbod, maar zou wel gezondere snacks, fruit en gezondere broodjes willen
  • trainers moeten vooral plezier in het spel bijbrengen en oog hebben voor de mensen in het team
  • vrijwilligerswerk hoort er bij, een deel van de mensen zou dat wel verplicht willen stellen, anderen juist weer niet
  • sommige mensen willen oranje of paars graag terug zien in het nieuwe tenue, of iets van Dubbel Zes en Futura in de naam. Anderen pleiten juist voor een frisse nieuwe start met nieuwe kleuren en een geheel nieuwe naam
  • Whatsapp is het favoriete communicatie- en informatiekanaal

In de presentatie hieronder kun je per vraag de uitkomsten zien. Daaronder zitten nog meer gegevens, bij veel vragen kon je immers nog eigen ideeën geven. Al deze waardevolle informatie komt terecht bij de Stuurgroep en de werkgroepen die er mee aan de slag gaan.

Vragen
Mensen die de enquête invulden stelden soms ook vragen, zoals: wanneer komt het nieuwe tenue, want mijn kind is bijna uit de huidige kleren gegroeid? En: wanneer we met 1 clubgebouw doorgaan, stoten we andere dan af? Of kunnen we dit commercieel benutten? Deze en andere vragen worden binnenkort door de Stuurgroep beantwoord als het antwoord al te geven is. En ook deze informatie wordt weer via de nieuwsbrief en de website verspreid. 

Hoe nu verder?
De Stuurgroep en de verschillende werkgroepen (samen met de bestaande commissies) gaan met de informatie uit de enquête aan de slag. Ze gebruiken het bij het verder ontwerpen en invullen van zaken zoals de huisvesting, de kleedkamers, werving, nieuw tenue, nieuwe naam, website, etc. 

De komende weken en maanden zal  aan het werk van deze werkgroepen meer aandacht worden besteed op de website, de nieuwsbrief en Facebook. Is dit het voor jou het moment om ook mee te doen in een van deze werkgroepen? Stuur dan een mail naar secretaris@kvfutura.nl of bestuur@dubbelzes.net. Daar kun je ook eventuele vragen over de enquêteresultaten naar toe sturen.

Iedereen bedankt voor je tijd en het meedenken!
Werkgroep Club van de Toekomst