Betaling tweede termijn komt er aan

Rond 25 februari zal de contributie voor het tweede halfjaar van het seizoen 2019-2020 worden geïnd. (1 januari t/m 30 juni 2020) Dit betekent dat voor de mensen die een automatische incasso hebben afgegeven het verschuldigde contributiebedrag zal worden afgeschreven van de rekening. 

De overige leden zullen een factuur in de mail ontvangen.

De contributiebedragen kun je vinden op onze website.