Wie doet wat rond de fusie? Deel 4: de werkgroep Huisvesting

Labels: Fusie

In gesprek met Ton van Es.

Wie zitten er in de werkgroep?
Naast ik zelf, zitten Luc de Leijster, Piet Steenwijk, Jos Timmer en Peter Verheul in de werkgroep. 

Dit zijn dezelfde mensen die nu in de commissies zitten bij Futura en Dubbel Zes die verantwoordelijk zijn voor het beheer en het onderhoud van de clubgebouwen.

 

Wat is jullie belangrijkste opdracht?
Allereerst zullen wij een plan opstellen en uitwerken hoe wij op de korte en de lange termijn de bestaande gebouwen, inclusief buitenopslag, het beste kunnen inrichten en waar wenselijk en mogelijk zullen verbouwen. Het opstellen van een begroting en het uitzoeken van mogelijkheden voor subsidies horen hier ook bij. Voor de korte termijn is het belangrijk dat de nieuwe vereniging zichtbaar wordt. Dit betekent dat het schilderwerk, de inrichting en aankleding kantine  klaar moet zijn als het nieuwe seizoen na de zomer start. Dit betekent veel werk in een korte tijd. Voor de lange termijn wordt gekeken naar welke bouwkundige aanpassingen nodig en wenselijk zijn om een optimale functie van het clubgebouw en andere ruimten te realiseren. Daarnaast wordt ook bekeken hoe wij eventuele wensen van de Buitenschoolse Opvang (BSO) in de praktijk kunnen realiseren.

Heb je al informatie uit de enquête kunnen gebruiken?
Als werkgroep hebben wij voorrang gegeven aan de wensen en eisen van de Stuurgroep die voortkomen uit het nieuwe beleid in wording. We hebben inmiddels gezien dat de wensen en ideeën van de leden en betrokkenen, uit de enquête, daar goed op aansluiten.

 

Wat is het meest ingewikkeld dat jullie moeten uitwerken?
In onze werkgroep hebben we de nodige ervaring en kennis over bouwkundige oplossingen en aanpassingen die nodig zijn. Dat komt dus goed van pas. Wat spannend blijft, is wat er financieel haalbaar is. Uiteindelijk bepaalt dat ook wat er kan.

 

Hoe kom je met elkaar op een lijn als Futura en Dubbel Zes? Hoe ga je om met verschillen, als die er zijn?
Binnen de werkgroep worden de eisen en wensen op een realistische en praktische wijze besproken en uitgewerkt. Je kunt gerust stellen dat er geen grote verschillen aan de orde zijn. Het loopt dus vlot!

 

Waar hebben jullie het meest plezier in?
Wij werken op een prettige manier samen en richten ons op een goede en realistische wijze op het eindresultaat. En dat gaat in goede sfeer, zoals je op de foto kunt zien!

 

Wanneer is jullie werk geslaagd, waar kijk je naar uit, welk eindresultaat?
Als eerste natuurlijk dat in augustus het clubgebouw, binnen en buiten, de uitstraling heeft van de nieuwe vereniging. Vervolgens is het streven dat op de lange termijn de overige aanpassingen kunnen worden gerealiseerd waarbij functionaliteit en gezelligheid voor de nieuwe vereniging prioriteit hebben.