Coronavirus en Dubbel Zes – update 15 maart

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet van donderdag 12 maart jl. heeft het bestuur alle wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten tot en met dinsdag 31 maart afgelast. 

Als gevolg van nieuwe maatregelen op zondag 15 maart is deze periode verlengd en zijn alle sportclubs tot en met maandag 6 april a.s. gesloten. Ook de activiteiten voor KombiFit zijn tot en met maandag 6 april opgeschort.

In het verlengde hiervan heeft het bestuur alle commissies verzocht het bijeen komen voor vergaderingen maximaal te beperken en bij voorkeur telefonisch (of via andere oplossingen) te overleggen.

De stuurgroep heeft hetzelfde verzoek aan de werkgroepen gedaan.

Het bestuur