BALV op woensdag 1 april

Labels: Fusie

In het fusietraject tussen Dubbel Zes en Futura hebben de besturen van beide verenigingen én de stuurgroep in een eerder stadium besloten gelijk op te trekken en de bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) voor instemming tegelijk te houden. 

Aanvankelijk was de BALV op woensdag 25 maart a.s. gepland, gelijktijdig met de ledenvergadering van Futura.

Door de huidige omstandigheden met het coronavirus is een ledenvergadering op de gebruikelijke wijze door een fysieke bijeenkomst in de kantine niet mogelijk. Omdat uitstel van de BALV niet wenselijk is, heeft het bestuur c.q. de stuurgroep daarom tot een digitale oplossing besloten. Met behulp van videoconferencing van Zoom wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om de BALV bij te wonen c.q. aan deel te nemen.

Dit heeft een tweetal consequenties. In de eerste plaats zal de BALV voor beide verenigingen samen gebeuren. En in de tweede plaats vindt de BALV een week later plaats, op woensdag 1 april. De BALV start om 19.30 uur. Om ervoor te zorgen dat de techniek ons goed ondersteunt, is er meer tijd nodig.

Op een later moment wordt de informatie verzonden hoe een ieder de BALV via Zoom kan bijwonen. Tevens wordt binnenkort de documentatie naar een ieder verzonden.

Het bestuur