Wie doet wat rond de fusie? Deel 6: de werkgroep Financiën

Labels: Fusie

De Werkgroep Financiën is zowel met de nieuwe als de ‘oude’ clubs bezig. Jos Timmer, Monique de Leijster, Steven de Leijster en Bart Taal vormen de werkgroep. (Jos Timmer ontbreekt op de foto.)

Samen zetten ze de financiën van de nieuwe club op poten. Ook de afwikkeling van de financiële zaken van de oude clubs vraagt aandacht. De administraties worden samengevoegd en er wordt een nieuwe begroting opgesteld. Bestaande en lopende contracten worden samengevoegd en samen bekijken ze welke boekhoudpakket/systeem handig is.

Als je als nieuwe vereniging financieel gezond wilt zijn, moet je goed op de kosten letten. Daarom kijken ze niet alleen wat de fusie kost maar ook welke kosten bespaard kunnen worden. Daarnaast worden de stukken voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel voorbereid.

De verwachting is dat de fusie veel oplevert, ook aan financiële voordelen. Een aantal kosten en faciliteiten worden immers met meer mensen gedeeld. Tegelijk kost de opstart van een nieuwe vereniging wel geld, dat zijn echter zinvolle investeringen voor de toekomst. Daarbij wordt natuurlijk de financiële gezondheid van de nieuwe club goed in de gaten gehouden.

De inkomsten van de vereniging is een optelsom van contributies, bijdragen van sponsors, omzet van de kantine en de verhuur van de kantine. De hoogte van de contributie van de nieuwe vereniging staat op de agenda van de komende Algemene Ledenvergadering. Leden kunnen hun oordeel hierover geven.

De werkgroep heeft veel te doen in een korte tijd, net als de ander werkgroepen. Dat is best een uitdaging. De ambitie is qua administratie en financiën een feilloze transitie naar de nieuwe club!