Wie doet wat rond de fusie – deel 8 De werkgroep Juridische Zaken

Labels: Fusie

n de voorlaatste aflevering van deze serie: een impressie van het werk van de werkgroep Juridische Zaken. Een kort gesprekje met Sander Weeber.

Wie zitten er in de werkgroep Juridische Zaken? 
De werkgroep bestaat uit Jos Timmer, Sven Meijs, Lean Peters en ik zelf

Wat heeft deze werkgroep gedaan?
Wij hebben ons gericht op het in beeld krijgen van de juridische hobbels die moeten worden genomen bij het samengaan van Dubbel Zes en Futura. Sportverenigingen worden opgericht door middel van een notariële akte, die moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat wisten we natuurlijk al, onze verengingen hebben immers hun eigen statuten. Maar hoe je van twee bestaande verenigingen naar één nieuwe vereniging overgaat, was niet meteen duidelijk.

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Een van onze eerste acties als werkgroep was een gesprek voeren met WHC, onze handballende buren op het Stokroosveld, die in 2016 zelf een fusietraject hebben afgerond. Ook hebben we met een sportconsulent van de gemeente contact gezocht en de stichting Vereniging en Recht benaderd. In een later stadium zijn we met een notaris gaan spreken. En vanzelfsprekend hebben we ook bij KNKV geïnformeerd waar we rekening mee moeten houden.

We hebben geprobeerd zelf zoveel mogelijk teksten op te stellen voor de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement, zodat we de kosten voor een notaris konden beperken. Voor het maken van een notariële akte gelden bepaalde tarieven, maar we waren er beducht voor dat de rekening extra hoog zou uitvallen als we naast die akte ook advies zouden vragen over de vorm en de inrichting van de nieuwe vereniging. Daarom heeft onze werkgroep eerst gekeken wat we zelf konden bedenken. Gelukkig hadden we genoeg gezond verstand en juridische kennis om, gecombineerd met de adviezen van WHC, KNKV en gemeente, voorwerk te doen. De tekst van de statuten van Dubbel Zes en van Futura namen we daarbij als uitgangspunt.

En hoe ging dat?
Het begrijpen van de verschillen in de statuten tussen de beide verenigingen was lastig. Het was bij sommige verschillen van de statuten niet meteen duidelijk of het alleen maar een “kwestie van smaak” was, of dat de verschillen fundamenteel waren. We kozen er daarom voor om voor de nieuwe statuten vooral te bedenken hoe we de zaken voor de toekomst georganiseerd zouden willen zien. Dan kun je denken aan zaken als hoe veel leden moet het bestuur van Dunas krijgen en hoe gaat een ledenvergadering straks in zijn werk. 

Waar staan jullie nu?
Inmiddels heeft de notaris het werk van ons overgenomen en conceptstatuten opgesteld. We vinden het als werkgroep heel prettig dat een aantal leden vragen heeft gesteld over de bedoeling van sommige onderdelen. Want dat is uiteindelijk cruciaal: dat leden ook het hoe en waarom van de juridische teksten begrijpen.

De notaris kijkt nog naar de opmerkingen die wij hebben doorgegeven, maar we hebben er vertrouwen in dat we op tijd alles gereed hebben, zodat SV Dunas per 1 juli formeel als nieuwe vereniging van start kan gaan.