UPDATE: De laatste meters tot aan de oprichting van Dunas

Labels: Fusie

De Stuurgroep (Robert Lintjes, Siro Otten, Shirley Uitte de Willige en Bart Klijn) werkt met de werkgroepen en actieve vrijwilligers flink door aan de totstandkoming van Dunas. Uit de mond van Robert Lintjes, een update:

Je zou bijna denken, we zijn er bijna. Maar niets is minder waar. Er is al veel gedaan maar we hebben nog heel wat stappen te zetten. De belangrijkste: jouw en uw officiële instemming met de fusie van Futura en Dubbel Zes tijdens de ledenvergaderingen van 17 juni. Daarover zo meer…

Korte terugblik
We hebben een uitzonderlijke periode achter de rug en in feite zitten we er deels nog in. Het veldseizoen begon zonder dat we elkaar zagen op het veld. Geen wedstrijd, geen maaltijd, geen tosti halen in de kantine of een klaverjas-avond. Alles afgelast. Tot grote vreugde van onze jeugdleden en senioren zijn de trainingen weer begonnen. De teams van Dubbel Zes en Futura trainen weer wekelijks op hun vertrouwde Stokroosveld.

Afgelopen week maakte de Technische Commissie de nieuwe indeling van de jeugdteams bekend en daarin wordt de nieuwe vereniging al goed zichtbaar. De nieuwe jeugdteams bestaan namelijk uit leden van Dubbel Zes én Futura. Vanaf eind mei gaat ook getraind worden in de nieuwe samenstelling. We hopen dat iedereen zijn of haar plek gaat vinden in een van de 16 nieuwe teams!

Op weg naar Dunas: 17 juni beslissen de leden
De stuurgroep schaakt momenteel op veel borden, en nagenoeg op alle borden tegelijk als het gaat over de fusie. Meest belangrijke is het feitelijk realiseren van Dunas per 1 juli a.s. Dat gaat via de ledenvergaderingen van 17 juni, het ondertekenen op 30 juni en feestelijk openen op 1 juli met de presentatie van tenue, logo en vlag! Ik wil nu vast iedereen al oproepen op of rond 17 juni zijn stem te laten horen. Zowel Futura als Dubbel Zes hebben van 2/3 van de leden toestemming nodig om te mogen fuseren. Stemmen gaan we digitaal organiseren, de ledenvergaderingen zullen net als in april via ZOOM plaatsvinden. Over dit alles komt nog meer informatie binnenkort.

 

Daarna volgt de mijlpaal van 1 september: dan moet de vereniging op de belangrijkste onderwerpen klaar zijn, omdat de competitie dan weer begint. Denk aan website, aanpassingen clubgebouw en complex, begroting 2020/2021, etc. Hieronder zie je onze ‘to-do-lijst’. Zo krijg je een indruk van de zaken waar we met veel mensen aan werken. De onderwerpen op dit lijstje spelen op korte termijn. We zijn uiteraard ook bezig met de langere termijn. Wat het ook is, we kijken bij alles zoveel mogelijk door de bril van ons nieuwe motto ‘plezier leren en presteren’!

 

Voor elk onderdeel is de bijdrage en inzet van alle werkgroepen enorm en onbetaalbaar. We rekenen ons nu al rijk met zo’n groep betrokken vrijwilligers. “

 

Heb je vragen, wil je meehelpen of iets kwijt? Dat kan via een mail aan de stuurgroep via secretaris@kvfutura.nl

 

Werkgroep Tenue, Logo en Naam

 • Tenue + leverancier kiezen
 • Logo ontwerpen
 • Opening op 1 juli organiseren

 

Werkgroep Huisvesting

 • Complex Dunas-klaar maken
 • Aanpassingen kantine (o.a. doorbreken muren)

 

Technische Commissie

 • Indeling jeugdteams + trainers
 • (Jeugd-) technisch beleid

 

Werkgroep Juridische Zaken

 • Statuten + HHR
 • Fusievoorstel
 • Omgangs- en gedragsregels

 

Werkgroep PR/communicatie

 • Website, nieuwsbrief, social media
 • Handboek Communicatie
 • Publiciteit/PR

 

 Werkgroep Financiën

 • Begroting 2020/2021
 • Inrichten financiële administratie

 

Werkgroep Vrijwilligers

 • Vrijwilligersbeleid
 • Verenigingstaken
 • Ondersteuning systeem

 

BALV 17 juni (Dubbel Zes en Futura elk een eigen BALV)

 • Aanwezigheidsquotum leden
 • Elektronisch stemformulier

 

Inrichten vereniging

 • Portefeuilles bestuursleden
 • Inrichting commissies + cie-leden 

 

Overige onderwerpen

 • Sponsoring
 • Aanpassing kunstgrasveld
 • Zomerkampen
 • Privacy
 • Vertrouwenscontactpersonen
 • Bedankje werkgroep-leden + andere actieve vrijwilligers