Voorstel tot Juridische Fusie

Labels: Fusie

Komende week zal bij de Kamer van Koophandel het voorstel tot Juridische Fusie van Dubbel Zes en Futura worden gedeponeerd. Daarbij zullen ter inzage liggen de concept Statuten van de nieuwe vereniging, het voorstel van het Huishoudelijk Reglement , de statuten van Dubbel Zes, de statuten van Futura. 

Deze komen aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergaderingen welke gehouden zullen worden op 17 juni 2020.

Onderstaand zijn deze stukken  ook te downloaden voor leden en belanghebbenden.

Voor leden en belanghebbende zijn ook de financiële stukken van zowel Dubbel Zes als Futura over de seizoenen 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 en 2019-2020(tot 31-3-2020) ter inzage gelegd, echter hiervoor dient u zich te vervoegen op het navolgende adres van een bestuurder.

Papyruspad 187, 2283 HH Rijswijk (ZH)   

 

getekende voorstel tot juridische fusie

statuten Dunas versie datum 01-07-2020

huishoudelijk reglement sv Dunas versiedatum 01-07-2020

bestuursbesluit nr 20200701.001 - omgangsregels

bestuursbesluit nr 20200701.002 - gedragsregels

statuten Dubbel Zes

statuten kv Futura