De laatste stap: instemmen met de fusie en aanwezig zijn op de ALV

Labels: Fusie

We zetten graag met jullie de laatste stap op weg naar Dunas. Dat doen we de komende week door eerst digitaal te stemmen over de fusie (tussen 8 en 12 juni) en vervolgens door twee digitale ALV’s te organiseren op woensdag 17 juni.

 

Digitaal stemmen
Als er geen beperkingen waren m.b.t. samenkomsten, hadden we tijdens de komende ALV’s jullie stemmen opgehaald. Dat kan nu niet. We mogen dat digitaal organiseren, maar ook dan gelden er eisen. Daarvoor is een minimum aantal leden nodig die op de ALV aanwezig zijn. Daarvan moet 2/3 van de stemmen VÓÓR de fusie gestemd hebben. Ontvang je de link in Whatsapp? Stem dan meteen even, het duurt hooguit 1 minuut.

 

DIGITAAL STEMFORMULIER (Klik hier) 

 

Veel aanwezigen nodig bij de ALV’s
We organiseren twee ALV’s: een voor Futura, een voor Dubbel Zes. Beide digitaal via ZOOM op woensdag 17 juni om 20:00 uur! Dubbel Zes en Futura vergaderen deze laatste keer apart vanwege het verschil in reglement.

Bij de ALV van Dubbel Zes moeten 88 leden van de 115 leden aanwezig zijn. Van de 72 Futura leden van 15 jaar en ouder moeten er 48 aanwezig zijn. Het is daarom erg belangrijk dat je er bij bent! Alleen als we die aantallen halen is de vergadering rechtsgeldig. Mocht dat niet lukken, dan is er nog geen man overboord trouwens. We komen er wel, maar het zou prachtig zijn als ’t ons met elkaar lukt op 17 juni de benodigde stemmen en aanwezigen te halen.

Je kunt vanuit huis mee doen, makkelijker wordt het niet. De link naar de vergadering is per mail verstuurd. Heb je die niet? Mail dan naar secretaris@kvfutura.nl/bestuur@dubbelzes.nl We rekenen op je! Alvast veel dank voor je betrokkemheid.