Opzeggen

Het lidmaatschap bij Dubbel Zes wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni en dient opgezegd te worden met minimaal 1 maand opzegtermijn. Wanneer je de beslissing neemt om het volgende seizoen te stoppen met korfballen, dien je dit dus op uiterlijk 31 mei door te geven aan de secretaris. Dat mag uiteraard per e-mail of per post naar:

Secretariaat Dubbel Zes
Soestdijksekade 867
2574AX Den Haag

We gaan er van uit dat een speler het gehele seizoen afmaakt. Stoppen met korfballen bij Dubbel Zes is direct na het eerste deel van het veldseizoen of het zaalseizoen in principe niet mogelijk. Om deze reden blijft, in het geval van een tussentijdse opzegging, de contributieverplichting voor het gehele seizoen bestaan.

Het is ook mogelijk om je lidmaatschap als spelend lid om te zetten naar rustend lid of donateur.

Het lidmaatschap van de Kangoeroe Klup kan halfjaarlijks worden opgezegd.