Vertrouwenscontactpersoon

Bij Dubbel Zes hebben wij een tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld.
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  1. Eerste opvang van een melding van ongewenst gedrag; samen wordt gezocht naar de beste route om te bewandelen;
  2. Inschakelen van of doorverwijzen naar andere instanties of de vertrouwenspersoon van NOC*NSF;
  3. Adviseren van de vereniging om preventieve maatregelen te nemen;
  4. Registreren van de klachten/meldingen en verslag doen van de verrichte werkzaamheden; aan de voorzitter van het bestuur.

Voor een uitgebreide omschrijving van de taken van de VCP verwijzen we je naar het protocol voorkomen van misstanden binnen de vereniging.

De vertrouwenscontactpersonen bij Dubbel Zes zijn:

Amande Moesman

Sinds de zomer van 2014 ben ik VertrouwensContactPersoon (VCP) voor Dubbel Zes. Mijn korfbal 'roots' liggen bij Dubbel Zes en na een lange tijd te zijn weggeweest ben ik een paar jaar geleden weer betrokken geraakt, doordat mijn dochters zijn gaan korfballen bij Dubbel Zes. Ik vind het van belang dat er binnen de vereniging een cultuur heerst waar je spreekt over- en elkaar aanspreekt op- (on)gewenst gedrag. Het instellen van VCP’s is een goede stap om mogelijke misstanden binnen de vereniging te voorkomen of adequaat te kunnen handelen, mochten er misstanden zijn. Petra en ik zullen allereerst de communicatie omtrent dit onderwerp ter hand nemen en de betrokkenheid van de leden bij dit onderwerp proberen te vergroten. Hierbij komt mijn communicatieachtergrond goed van pas. In mijn werkzame leven ben ik afdelingshoofd bij Nuffic, een stichting die internationalisering in hoger onderwijs en onderzoek ondersteunt.

Contact leggen kan telefonisch: 06 372 792 81. Het beste ben ik telefonisch te bereiken tussen 18.00 uur en 20.00 uur of spreek mij persoonlijk aan, ik ben regelmatig op vrijdag en zaterdag op het Stokroosveld.

Petra vd N.

Ook ik ben sinds de zomer van 2014 Vertrouwens Contact Persoon (VCP) voor Dubbel Zes. In de jeugd ben ik bij Dubbel Zes begonnen met spelen, later heb ik diverse taken binnen de vereniging vervuld. Ik vind het van groot belang dat iedereen binnen de vereniging zich veilig en gehoord voelt. Daarvoor is het nodig om een cultuur te creëren waarbij men open met elkaar kan communiceren.
Vanuit mijn studie psychologie en mijn werkzaamheden binnen de Kindertelefoon, ben ik opgeleid in het voeren van gesprekken (specifiek gericht op kinderen). Als VCP zijn Amande en ik contactpersonen. Wij zullen in gesprek gaan en waar nodig doorverwijzen naar derden.

Contact leggen kan telefonisch: 06 229 284 17. Het beste ben ik telefonisch te bereiken tussen 18.00 uur en 20.00 uur of spreek mij persoonlijk aan.