Samen naar een veiliger sportklimaat


Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom zorgen zij samen met verenigingen ervoor dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Een veilig sportklimaat binnen het korfbal betekent dat de korfbalvereniging wordt gezien als het 2e thuis voor haar leden. Een plek waar jong en oud onbezorgd sporten en elkaar ontmoeten. Een plek waar het voor iedereen duidelijk is hoe we met elkaar omgaan, sprake is van sociale controle en de taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn, waarop eenieder aangesproken kan worden.

Al onze jeugdtrainers, kampleiders en andere vrijwilligers die met onze jeugdleden werken beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het creëren van een veiliger sportklimaat begint echter niet alleen met een VOG, maar de bewustwording van het eigen gedrag op en rond het veld is ook erg belangrijk. Vervolgens kunnen we binnen de vereniging en daarbuiten werken aan verbeteringen om een veiliger sportklimaat te realiseren.

Dubbel Zes biedt, naast het programma Positief Coachen, haar jeugdtrainers de mogelijkheid om  in het kader van 'naar een veiliger sportklimaat' diverse cursussen te volgen. Zo hebben onze jeugdtrainers afgelopen seizoen de cursussen het trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen en het trainen en coachen van pubers doorlopen. Deze cursussen focussen zich met name op de sociale en pedagogische kanten van het training geven. Eind september wordt de cursus preventie seksuele intimidatie gegeven aan alle jeugdtrainers.

Samen naar een veilig sportklimaat is echter niet iets dat alleen door de trainers en coaches van Dubbel Zes wordt gedaan. Dit moeten wij doen met de gehele vereniging. Om misstanden binnen de vereniging te voorkomen, heeft het bestuur het protocol voorkomen van misstanden binnen de vereniging opgesteld. Hierin staan algemene omgangsregels, waaraan iedereen wordt geacht zich te houden. Voor jeugdtrainers en -begeleiders staan er daarnaast aanvullende gedragsregels in het protocol.

Mochten er toch dingen gebeuren die je niet leuk vindt en waar je met iemand over wilt praten, dan heeft Dubbel Zes twee vertrouwenscontactpersonen, waar je altijd contact mee kan opnemen. Of het nu gaat over pesten, seksuele intimidatie,  of iets anders waar je mee zit, de vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en zal je adviseren wat je het beste kan doen.