Beleidsdocumenten

Binnen Dubbel Zes hebben wij een aantal documenten waarin het bestuur gemaakte afspraken binnen de vereniging heeft vastgelegd. Dit varieert van de statuten van de vereniging tot aan de geldende omgangsregels. De gemaakte afspraken gelden voor een ieder die als lid, ouder, verzorger, etc. bij Dubbel Zes betrokken is. 

 

Om misstanden van diverse aard binnen de vereniging te voorkomen heeft het bestuur dit protocol opgesteld. Dit protocol bestaat uit de volgende onderdelen:
   
Een ieder die als lid, ouder, verzorger, etc. bij Dubbel Zes betrokken is wordt geacht zich aan deze algemene omgangsregels te houden. Bij overtreding van deze regels kan het bestuur maatregelen nemen.
   
Begeleiders van (jeugd)teams bij Dubbel Zes dienen zich te confirmeren aan deze gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels wordt niet getolereerd. Bij slaapweekenden en zomerkampen gelden de aanvullende regels voor begeleiders.
   
Bij Dubbel Zes zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld, waarbij een ieder terecht kan met vertrouwelijke vragen omtrent (overtredingen van) de bovenstaande omgangsregels en gedragsregels. Ook kan je bij de deze personen terecht voor andere zaken waar je in vertrouwen over wilt praten. Klik hier voor contact.
   
Het beleid t.a.v. het aanstellen van vrijwilligers bij Dubbel Zes is vastgelegd in dit document.
In het privacy protocol is omschreven hoe Dubbel Zes omgaat met uw persoonsgegevens. 
De statuten van korfbalvereniging Dubbel Zes, zoals deze op 23 augustus 2013 bij de notaris zijn gewijzigd en vastgelegd.
Het werkplan aan de hand waarvan wij bij Dubbel Zes onze jeugd leren korfballen.