Bestuur

Het bestuur van Dubbel Zes bestaat uit de volgende personen:

 

Naam Functie Contact Verantwoordelijk voor
Robert Lintjes Voorzitter 06-36 18 90 28 Algemene Zaken
    robert.lintjes@dubbelzes.net KombiFitcommissie
Activiteitencommissie
       
Lean Peters Secretaris 06-22 82 64 73 Secretariaat
    lean.peters@dubbelzes.net Vrijwilligerszaken
    bestuur@dubbelzes.net  
       
Steven de Leijster Penningmeester 06-43 43 32 80 Financiën
    steven.deleijster@dubbelzes.net Materiaalcommissie
Sponsorcommissie
PR-Commissie
Zomerkampcommissie
       
Sander Weeber Technische Zaken 06-24 76 02 59 Technische Commissie
    sander.weeber@dubbelzes.net Wedstrijdsecretariaat
      Scheidsrechterszaken
       
Roland de Bruijn Jeugdzaken 06-29 58 29 23 Jeugdtechnische Commissie
    roland.debruijn@dubbelzes.net
     
       
Robert Lintjes wnd* Facilitaire Zaken 06-36 18 90 28 Kantinecommissie
    robert.lintjes@dubbelzes.net VVE/Kleedkamerfonds
 

* De portefeuille Facilitaire Zaken wordt tijdens het gehele seizoen 2017-2018 door Robert Lintjes waargenomen.

 

Mail voor contact met het het bestuur bij voorkeur naar de secretaris: bestuur@dubbelzes.net.

 


Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert het hele seizoen op iedere eerste maandag van de maand. De bestuursvergaderingen beginnen 19.30 uur en eindigen ca. 22.00 uur. Tijdens deze vergadering is het mogelijk voor (ouders van) leden om zaken met het bestuur te bespreken of kenbaar te maken. Graag verzoeken wij je dan contact op te nemen met de secretaris. Hierdoor kan het bestuur ervoor zorgen dat er voldoende tijd is om het te bespreken. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om ons te e-mailen, bellen of aan te spreken. Het is ook mogelijk om de notulen van de vergaderingen in te zien. Neem hiervoor contact op met de secretaris. 

V.l.n.r. Roland de Bruijn, Sander Weeber, Lean Peters, Robert Lintjes, Steven de Leijster