Commissies

Om het bestuur de ruimte en de mogelijkheid te geven om te kunnen werken aan het vooruit brengen van onze vereniging op de lange termijn, is de uitvoering van de diverse dagelijkse taken ondergebracht in commissies. Bij Dubbel Zes kennen we negen commissies, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedere commissie valt onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursleden.Bij Dubbel Zes kennen we de volgende commissies:

Kantinecommissie De KC is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de Zeshoek
(Jeugd-)technische Commissie

De (J)TC is verantwoordelijk voor de korfbalgerelateerde zaken bij de senioren en de jeugd.

Activiteitencommissie De AC is verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse (jeugd)activiteiten
Zomerkampcommissie De ZC is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse zomerkamp
PR-commissie De PRC is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten en  ledenwerving
KombiFitcommissie De KFC is verantwoordelijk voor het project KombiFit
Sponsorcommissie De SC is verantwoordelijk voor externe fondsenwerving
Materiaalcommissie De MC is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanschaf van korfbalmateriaal