Kantinecommissie

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Zeshoek en het aanstellen en indelen van (assistent-)beheerders en schoonmaakvrijwilligers.
Het bestuurslid Facilitaire Zaken zit uit hoofde van zijn functie als voorzitter in deze commissie. De kantinecommissie bestaat uit:

Naam Functie E-mail Telefoonnummer
Robert Lintjes Voorzitter robert.lintjes@dubbelzes.net 06-36 18 90 28
Piet Steenwijk Kantinebeheer, verhuur en inkoop piet.steenwijk@dubbelzes.net 06-51 22 53 30
Peter Verheul Advies peter.verheul@dubbelzes.net 06-22 92 05 76
Marijke van der Heijde Financiën marijke.vanderheijde@dubbelzes.net 06-28 94 24 04
Luc de Leijster Roosters en evenementen luc.deleijster@dubbelzes.net
Danny Zoutenbier Onderhoud en veiligheid danny.zoutenbier@dubbelzes.net 06-54 24 27 94
Monique de Leijster Algemeen monique.deleijster@dubbelzes.net 06-41 17 71 75Wil je de gehele commissie in één keer mailen, mail dan naar KC@dubbelzes.net.

Onder deze commissie vallen:

  • De beheerders
  • De assistentbeheerders
  • De Schoonmaakvrijwilligers