Positief Coachen

"Positief Coachen is een programma voor sportcoaches en trainers om (jeugd-)spelers effectief te begeleiden. Wetenschappelijk onderbouwd, gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en gegoten in een aantrekkelijke vorm."

Plezier en zelfvertrouwen zijn de belangrijkste drijfveren in de sport. Om individueel of als team te groeien moet een omgeving gecreëerd worden waarin het sporten vooral erg leuk is, waarin fouten gemaakt mogen worden en waarin niet resultaatgericht maar taakgericht wordt getraind en gecoacht. Dit principe heeft zichzelf keer op keer bewezen van de absolute topsport tot aan de breedtesport en de jongste jeugd.

Maar Positief Coachen is niet gemakkelijk. Het is als trainer veel eenvoudiger om aan te geven wat er niet goed gaat, dan wat er juist wel goed gaat. Daarnaast willen wij als Dubbel Zes het positieve sportklimaat, dat er zeker al is, verder versterken en verbeteren. Daarom hebben wij met alle jeugdtrainers het traject Positief Coachen doorlopen. Naast het bezoeken van de theatervoorstelling 'Wel winnen he, is voor de jeugdtrainers en de commissieleden een viertal bijeenkomsten georganiseerd, waarin door een professionele docent van Positief Coachen concrete tools voor positief coachen werden aangeboden.

Hieruit zijn 10 gouden regels voortgekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het geven van veel complimenten, het belonen van inspanning in plaats van resultaat, het gebruik van de kritieksandwich en het invullen van de positieve puntenkaart. De 10 gouden regels en de positieve puntenkaart kan je links op deze pagina downloaden.

Om Positief Coachen binnen Dubbel Zes succesvol uit te kunnen voeren is er ook voor de ouders een belangrijke taak weggelegd. Zorg dat je als ouder ook op de hoogte bent van de 10 gouden regels en handel hier zo veel mogelijk naar. Daarnaast zullen ook de ouders door de trainers gevraagd worden om de positieve puntenkaart in te vullen. Bedenk  drie concrete en gemeende complimenten over de wedstrijd van uw kind en deel dit met hem of haar.

De leden van de Jeugdtechnische Commissie (JTC) zijn als ambassadeurs Positief Coachen bij Dubbel Zes verantwoordelijk voor het uitdragen en in stand houden van het positieve sportklimaat en de uitvoering van Positief Coachen. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan je altijd ben hen terecht.